องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
คณะผู้บริหาร

นายอินศร บุญสาง
นายก อบต.ศรีโนนงาม

นายเฉลิมพร ภาษี
รองนายก อบต.

นายวันดี กรรมกร
รองนายกอบต.

นายสงัด จันแทน
เลขานุการนายก อบต.