องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

ศรีโนนงามน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

ติดต่อสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
 
   
ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามอำเภอศรีรัตนะ หมู่ที่ 3
ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ
33240
ประเทศไทย
 
   
โทรศัพท์: 045-826241-2/086-4695334
แฟกซ์: 045826242
  http://www.srinonngam.go.th
https://www.facebook.com/srinonngam999/
View : 148