пї Gallery : อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมอำเภอศรีรัตนะ นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... วันที่ 6 มิ.ย. 65 (ดูู 6)

พิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนและลงนาม MOU ประจำปี 2565

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านโนนงามหมู่ที่ 1 ตำบลศรีโนนงามอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรี... วันที่ 1 มิ.ย. 65 (ดูู 22)

กิจกรรม 5 ส วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ข้าราชการและพนักงานตำบลร่วมกันสร้างกิจกรรม 5 ... วันที่ 27 พ.ค. 65 (ดูู 29)

ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 33 ปี อำเภอศรีรัตนะ

วันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม น... วันที่ 27 พ.ค. 65 (ดูู 40)

ประชุมสภาสามัญสมัยที่2/2565 (ครั้งที่2)

วันที่ 3 พฤษภาคม​2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม นายวุฒิชัย คำพันธ์ ประธานสภา อบ... วันที่ 3 พ.ค. 65 (ดูู 47)

กองช่างลงพื้นที่ซ่อมระบบไฟและประปาหมู่บ้าน

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ลงพื้นที่ซ่อมระบบไฟและประปาหมู่บ้าน... วันที่ 25 ม.ย. 65 (ดูู 41)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565

วันที่ 22 เมษายน เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม นายวุฒิชัย คำพันธ์ ประธานสภา อบต.ศรีโนนงาม ได... วันที่ 22 ม.ย. 65 (ดูู 46)

ออกแจกถุงยังชีพผู้ป่วยโควิด

เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ห่วงใยประชาชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จาก... วันที่ 12 ม.ย. 65 (ดูู 61)

สำรวจพื้นที่ถนนชำรุด

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายประดิษฐ์ สานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามพาทีมงานช่างลงพื้นที่สำรวจบริเวณ... วันที่ 30 มี.ค. 65 (ดูู 52)

30 มีนาคม 2565 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยโควิด 19

วันที่ 23 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ห่วงใยประชาชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากโ... วันที่ 30 มี.ค. 65 (ดูู 52)

23 มีนาคม 2565 มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาดโควิด 19

วันที่ 23 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ห่วงใยประชาชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากโ... วันที่ 24 มี.ค. 65 (ดูู 65)

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอ... วันที่ 15 มี.ค. 65 (ดูู 70)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน​และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​

เมื่อวันที่​ 8​ มีนาคม 2565เวลา​ 09.30 น.​ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม *** ศูนย์ปฏิบัติการ​ อบต.ศรี... วันที่ 8 มี.ค. 65 (ดูู 78)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 7 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565เวลา 08.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม จัดกิจก... วันที่ 7 มี.ค. 65 (ดูู 86)

เจ้าหน้าที่ อบต.และ อสม.เวรประจำศูนย์กักตัวผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565

วันที่ 4 มีนาคา พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่ อบต. และ อสม. เริ่มเข้าเวรประจำศูนย์กักตัวผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปร... วันที่ 4 มี.ค. 65 (ดูู 85)

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด... วันที่ 4 มี.ค. 65 (ดูู 84)

จัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการแพร่ระบาดมาก... วันที่ 3 มี.ค. 65 (ดูู 87)

ประชุมคณะกรรมการ EOC

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายปรัชญา ปาณาตี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะก... วันที่ 3 มี.ค. 65 (ดูู 65)

นายประดิษฐ์ สารทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เข้าร่วมการอบรม การเพิ่มศักภาพผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์ปกครองสว่นถ้องถิ่น

วันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายประดิษฐ์ สารทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เข้าร่วมการอบรม การเพิ่มศักภา... วันที่ 3 มี.ค. 65 (ดูู 77)

พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่บ้านตาเหมา

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้เข้าพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่บ... วันที่ 2 มี.ค. 65 (ดูู 80)