пї อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร


การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
นายปรัชญา ปาณาตี
ปลัด อบต.ศรีโนนงาม
มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 14
วันนี้ 7
วานนี้ 18
เดือนนี้ 178
เดือนก่อน 223
ปีนี้ 178
ปีก่อน 2,526